• Ανάλυση επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και των Αθηνών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αράπη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουκέρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2013
  Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών μονάδων, η αναζήτηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και η προσπάθεια αποφυγής σπατάλης των διαθέσιμων πόρων, επέβαλαν την ανάπτυξη των επιστημών, σχετικά με την λήψη των ...
 • Αξιολόγηση μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσιάμης, Έκτορας; Χατζηπαυλής, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουκέρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-05
  Στόχος της εργασίας είναι, να αναδείξουμε την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών κατά τη διαδικασία τόσο της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, όσο της αναδιάρθρωσής του. Η άντληση των λογιστικών καταστάσεων ...
 • Ο Χρηματιστηριακός Δείκτης Νasdaq: οι 20 Καλύτερες Τεχνολογικές εταιρίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σωτριλλή, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουκέρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2013
  Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται τις 20 καλύτερες τεχνολογικές εταιρίες του δείκτη NASDAQ όσον αφορά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιριών αυτών και μια γενικότερη αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους.Ακολουθεί ...
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόκρης, δείκτης Nasdaq.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουκέρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική αξιολόγηση με αριθμοδείκτες, εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δείκτης NASDAQ. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επιμερίστηκαν σε3 κατηγορίες ...