• Ανάπτυξη προγραμματιζόμενου συστήματος μέτρησης μεταβολών του γήινου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοσκινάς, Κώστας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια αναφορά στον τρόπο μέτρησης του μαγνητικού αλλά και του ηλεκτρικού πεδίου της Γης, καθώς και των μέσων που είναι απαραίτητα γι' αυτό. Πιο αναλυτικά, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση της δομής ...
 • Αναλογική κωδικοποίηση φωνής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαυρογεώργης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-04-2008
  Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η κατασκευή ενός απλού scrambler για την περιοχή των ακουστικών συχνοτήτων και ειδικότερα για εύρος ζώνης τηλεφωνικής ομιλίας. Η βασική λειτουργία της κατασκευής είναι η αντιστροφή του ...
 • Γεωηλεκτρική δομή υπεδάφους με συνδυασμό γεωφυσικών μεθόδων. Εφαρμογή στην Ανατολική Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λούλος, Βασιλάκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-22
  Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους θέσεων σεισμολογικών και σεισμοηλεκτρομαγνητικών σταθμών στην Ανατολική Κρήτη με το συνδυασμό της μαγνητοτελλουρικής μςθόδου με τη μέθοδο παροδικού ...
 • Δόμηση ηλεκτρονικών διαλέξεων μεταπτυχιακού μαθήματος στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Αννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχεδιάζει ένα συμπαγές αλλά περιεκτικό σύνολο από διαφάνειες διαλέξεων για ένα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εισαγωγικό μάθημα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (DSP).
 • Εξυπνοι αλγόριθμοι διαχείρισης και ανάλυσης Η/Μ δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Κελάκης, Ιωάννης; Μπιτζανάκης, Πέτρος-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-04-2008
  Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται έξυπνοι αλγόριθμοι διαχείρισης και ανάλυσης Η/Μ δεδομένων.
 • Εφαρμογή της γεωφυσικής μεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυμάτων (ΤΕΜ) για τον προσδιορισμό γεωλογικής δομής :Μονή Γουβερνέτου, Ακρωτήρι, Χανιά, Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βλαχαϊτης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-07-2013
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη της γεωηλεκτρικής δομής στην περιοχή Γουβερνέτο (Ακρωτήρι Χανίων) με εφαρμογή (Φεβρ. 2011) της μεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυμάτων (ΤΕΜ). Σύμφωνα με τα μονοδιάστατα (1-D) ...
 • Μελέτη αρχής λειτουργίας φορητού σεισμολογικού σταθμού (MARS-88/FD) - δόμηση βάσης σεισμολογικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλησπέρη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η παρουσίαση του τοπικού σεισμολογικού δικτύου Δυτικής Κρήτης, η περιγραφή των συνιστωσών από τις οποίες αποτελείται κάθε σεισμολογικός σταθμός και ιδιαίτερα του συστήματος ...
 • Οδηγός για την έκφραση και αξιολόγηση της αβεβαιότητας στη μέτρηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μικές, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-30
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι βασικές οδηγίες για την έκφραση και αξιολόγηση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να χρησιμεύει ως ένας συνοπτικός οδηγός αξιολόγησης ...
 • Πλαίσιο και κανόνες διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας σε οθόνες CRT.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαφειάδης, Λάζαρος; Νικολούδης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2009
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ειδικότερα των CRT οθονών Η/Υ. Στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι ...
 • Προσθήκη επικοινωνιακού προσαρμογέα σε σύστημα συλλογής σεισμικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καγιαμπής, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-02-2009
  Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακης εργασίας έγινε διεξοδική μελέτη της αρχής λειτουργίας του οδηγού εύκαμπτου δίσκου. Σε δεύτερο στάδιο μελετήθηκε η υλοποίηση της αποθήκευσης σε εύκαμπτο δίσκο σε σεισμολογικό μετρητικό όργανο ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων για τη βελτιστοποίηση εκπαιδευτικού ιστοτόπου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καραθωμά, Ευφημία; Τσαουσάκος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-05-2008
  Η πτυχιακή μας εργασία διαπραγματεύεται την ενδελεχή μελέτη και τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού ιστοτόπου με προκαταρκτική εφαρμογή στον ιστοτόπο του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ...
 • Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος επιτήρησης και εντοπισμού διαρροών γεωμεμβράνης σε ΧΥΤΑ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μεσαρχάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνομου, αυτόματου, τηλεμετρικού συστήματος επιτήρησης και ανίχνευσης διαρροών των διασταλαγμάτων μέσω της γεωμεμβράνης, η οποία χρησιμοποιείται σε ένα ...