• Αξιολόγηση πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υγρών αποβλήτων σε καλλιέργεια οπωροκηπευτικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παπαγρηγορίου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Από όλες τις ομάδες των φυτών και των δύο ειδών (ντομάτα και αγγούρι), τα καλύτερα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν από τις ομάδες που είχαν δεχτεί άρδευση με πρωτοβάθμια υγρά απόβλητα και με το λίπασμα. Τα φυτά των ομάδων αυτών ...
 • Επεξεργασία υλής του βιολογικού καθαρισμού με ανάμειξη με κλαδοκάθαρα του δήμου Ηρακλείου για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος - κόμποστ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Λαμπράκης, Μιχαήλ; Μαρκάκης, Αντώνιος; Σπανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η ανάγκη του ανθρώπου για αναβάθμιση του βιοτικού του επιπέδου έχει συντελέσει σημαντικά, αν όχι ολοκληρωτικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη όμως, με την σειρά της, μας δίδει σήμερα την δυνατότητα ...