• Εξωτερικός έλεγχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Ρεμπούτσικα, Λεμονιά-Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Νεγκάκης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-27
    Η έννοια του εξωτερικού ελέγχου, έχει καθιερωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια διαδικασία, η οποία δίνει την ικανότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εγκαίρως και με ...