• Ιστορική ανασκόπηση και σύγχρονη αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν διεθνώς την τιμή του "μαύρου χρυσού".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νομικού, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-05-2013
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ιστορία, τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες σχετικά με το πετρέλαιο επίσης επιχειρεί τη καταγραφή και τεκμηρίωση με τρόπο κατανοητό, όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν ...
 • Κώδικας φορολογικών διαδικασιών- συγκριτική νόμος 4174/2013-συγκριτική ανάλυση με τον νόμο 2523/1997.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαλαράκης, Ελευθέριος; Βαρδάκης, Ιωάννης; Στεφανάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η παρουσίαση του Ν.4174/2013 με έμφαση στα πρόστιμα που αυτός περιλαμβάνει. Επίσης, γίνεται σύγκριση των προστίμων με τον προηγούμενο νόμο. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται συνοπτικά ...
 • Σύγκριση κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) με τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μακράκης, Γεώργιος; Φανουράκης, Μύρων
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2014
  Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σύγκριση του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) με το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). Μέσα από αυτή τη σύγκριση γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν πιο ...
 • Συγκριτική ανάλυση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013-2014.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ηλιάκη, Αμαλία; Ηλικάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης μας εδώ και μεγάλο διάστημα. Θεωρήσαμε σημαντικό ως προς την επιλογή του θέματος την καιριότητα του ζητήματος στην καθημερινότητα αλλά και όσον αφορά την φορολογία ...
 • Συγκριτική ανάλυση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων των οικονομικών ετών 2013-2014 και φορολογικού έτους 2014 (ν.4172/2013).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιατσένκο, Έλενα; Καλεμάκη, Άρτεμις; Μενίκου, Ιρένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2015
  Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μία σύγκριση μεταξύ των ετών 2013 και 2014, ως προς τη φορολογία του εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων, παραθέτοντας τις επιβαρύνσεις και τις ελαφρύνσεις που προκύπτουν από ...
 • Συγκριτική ανάλυση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικών έτων 2013 - 2014.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδριώτης, Ελευθέριος; Μαστοράκης, Ιωάννης; Παμπίδης, Διαγόρας
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-06-2015
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Λογιστικής για την αποπεράτωση της Πτυχιακής εργασίας. Έχει στόχο να μελετήσει τη φορολογία των νομικών προσώπων με την παλαιά και τη νέα νομοθεσία. ...
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαπενταετία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκης, Δημήτριος-Κωνσταντίνος; Χουδετσανάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-10-2012
  Σε αυτήν την εργασία θα μιλήσουμε για τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην ελληνική οικονομία κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει μια θεωρητική αναφορά στον κλάδο των Σ&Ε γενικότερα ...
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας με τον νόμο 4223/2013. Συγκριτική ανάλυση του νόμου με προγενέστερες μορφές φορολόγησης ακίνητης περιουσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαλαΐνας, Δημήτριος; Κουρή, Αλεξάνδρα; Μανδαλενάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2012
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, επιχειρείται η σύγκριση των επιβαλλόμενων φόρων επι των δικαιωμάτων στην ακίνητη περιουσία, με αφετηρία το έτος 2010 έως και σήμερα, στην Ελλάδα. Ξεκινώντας απο το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης ...
 • Φορολογία εισοδήματος προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα οικονομικά έτη 2013-2014.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκης, Ορέστης; Κληρονόμος, Νικόλαος; Τσάλκα, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-02-2015
  Η παρούσα εργασία μελετά την φορολόγηση των νομικών προσώπων και πιο συγκεκριμένα τις μεταβολές της, κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών 2013-2014. Στην εργασία αρχικά παρατίθενται οι απαραίτητες γενικές έννοιες για την ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 2012-2013.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαλκάνου, Μαρία; Κοκαράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2014
  Η φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθορίζεται από το ν.3323/1955 όπως ισχύει σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει ανά τα έτη (ν.2238/1994, ν.2065/1992 και λοιπών νομών),με πιο πρόσφατη το ...