• Εναλλάκτης θερμότητας αντιρροής με δέσμη σωλήνων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σκαμάγκας, Κλέαρχος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παξινός, Κομσάς
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2014
    Στην ακόλουθη πτυχιακή εργασία περιλαμβάνονται θεωρητικά μέρη με πληροφορίες για εναλλάκτες θερμότητας. Στην συνέχεια αναλύεται εκτενέστερα τροποποιημένη άσκηση από το βιβλίο του κου Κτενιαδάκη "Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας" ...