• Τα φυτά ως πηγές βιοενεργών ουσιών. Βιοτεχνολογική παραγωγή τους σε μικροοργανισμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πανοπούλου, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπακάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η µεταβολική δραστηριότητα για τη σύνθεση των απαραίτητων συστατικών, τα οποία συγκροτούν τη θεµελιώδη δοµή των φυτικών κυττάρων και διαµορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους, χαρακτηρίζεται συνολικά ως πρωτογενής µεταβολισµός. ...