• Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO και HACCP στις ξενοδοχειακές μονάδες Le Meridien και Four Seasons.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Χρίστου, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμητάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-05-2012
  Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το ζήτημα της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ISO και HACCP στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα στις Le Meridien και Four Seasons. Η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από έξι κεφάλαια . Πιο ...
 • Πράσινη ανάπτυξη, επενδύσεις και μάρκετινγκ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Ledra Marriott, (Marriott International) και Novotel, (Accor Group).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Χασιρτζόγλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμητάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2012
  Έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως την τελευταία δεκαετία, πως γίνονται σημαντικές προσπάθειες από αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες να ενισχύσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν, υιοθετώντας φίλο – περιβαλλοντικές ...
 • Προβολή και προώθηση αναδυόμενων τουριστικών προορισμών με θέμα μελέτης το νομό Δράμας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Φαρμάκη, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμητάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-12-2011
  Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές περιοχών χωρίς τουριστική ταυτότητα και επιχειρεί να προτείνει λύσεις στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης από την πλευρά της ...