Now showing items 1-20 of 38

 • Value added tax-intra-community trade as 2859/2000 law.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Reisis, Ioannis; Sakalakis, Dimitrios
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 23-11-2009
 • Incorporated company - balance sheet - operating results - general exploitation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Kitrinakis, Nikolaos; Kanaki, Ioanna; Mertiri, Fotini-Ornela
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 02-11-2010
 • Value added tax and intra-community trades according to the law 2859/2000.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administration
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)
  Authors: Mastorakis, Georgios; Grigorakis, Charalampos
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 02-06-2011
 • Value added tax according to the 2959/2000 law and intra-community trade.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Argyriou, Despoina; Thallasinaki, Thetida; Makaki, Maria
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 07-04-2011
 • Value added tax, 2859/2000 law, and intra-community trade.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Zaraftis, Konstantinos; Moraitaki, Eusevia; Polenta, Georgia
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 01-03-2011
 • Value added tax and intra-community trade according to the law 2859/2000.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Androulaki, Evangelia; Dimotaki, Aretousa; Zacharioudaki, Aikaterini
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 08-02-2012
 • General accounting plan.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Theodoraki, Paraskevi; Pedioti, Chrysovalanti; Raskaki, Eleni
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 28-02-2008
 • uniform general accounting plan and accounts operation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Doksaki, Eutyxia; Konstantakou, Aikaterini; Leounis, Tzanis
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 19-05-2011
 • Definition and characteristics of limited liability company.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Papangeli, Froso
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 09-03-2009
 • Intra community trades and value added tax for category A', B' and C' accounting books.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Kontogiannoulas, Marios
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 16-06-2010
 • Uniform accounting plan and accounts.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Giakoumakis, Ioannis; Meladakis, Ioannis
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 20-12-2010
 • Accounting observation of personal enterprises, general partnerships and limited partnerships.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Kalathaki, Stavroti; Tsigonis, Manos
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 14-06-2010
 • Enterprise's taxation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Michalopoulos, Emmanouil; Krepis, Angelos; Kyriakopoulos, Giorgos
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 18-10-2011
 • Enterprise's taxation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Koutantou, Vasiliki; Stavropoulou, Afroditi; Fetokaki, Varvara
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 16-06-2010
 • Operation and function of alimited liability corporation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Manioros, Dimitris; Tsapakis, Stelios
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 08-02-2010
 • Balance sheet closing for an incorporated company.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Kountouris, Marinos; Machlis, Georgios; Roditis, Konstantinos
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 28-02-2008
 • Balance sheet closing for an incorporated enterprise - income statement - general use - results.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Katzouraki, Nektaria; Vakaki, Athina
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 07-04-2008
 • Accounting and tax treatment of SA and LTD

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Venizelou, Ioanna
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 28-11-2013
 • Accounting for limited liability corporations.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Mitritsakis, Nikolaos; Topsi, Eleftheria; Foukaki, Styliani
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 22-07-2008
 • Depreciations and presidential decree 299/2003.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Mparmpagianni, Evropi
  Thesis advisor: Tsimpoukis, Stavros
  Publication Date: 02-12-2010