• Αρχές λειτουργίας και εφαρμογές αισθητήρων θερμοκρασίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καράλης, Δημήτρης.
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Νίκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2012
    Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στους αισθητήρες θερμοκρασίας στην εξέλιξη τους τα είδη καθώς και που βρίσκουν εφρμογές.