• Συγκριτική μελέτη ποσοτική και ποιοτική των περιστατικών ΕΚΑΒ Ηρακλείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του,

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καραμπακάκη, Μαρία; Μακατουνάκης, Μανώλης; Μακριδάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Κνσταντίνος Δ.
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Το θέμα της πτυχιακής μας εργασίας είναι: {Συγκριτική μελέτη ποσοτική και ποιοτική των περιστατικών ΕΚΑΒ Ηρακλείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του}.Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναφερθήκαμε αρχικά γενικά στις πρώτες ...