• Αποκλειστική νοσηλευτική φροντίδα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κύμηνα, Μαρία-Κυριακή; Τσαλαπατάνη, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Κωσταντίνος Δ.
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η Νοσηλευτική σαν ξεχωριστή επιστήμη προσφέρει σωματική φροντίδα καθώς και πνευματική και ηθική υποστήριξη στα άρρωστα άτομα φροντίζοντας για την ικανοποίηση των βιολογικών, ψυχολογικών, πνευματικών και κοινωνικών αναγκών ...