• Ανάπτυξη portlet διαχείρισης κάμερας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρογδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
  Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε κάνοντας χρήση δύο πολύ σημαντικών τεχνολογιών που συναντά κανείς στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η μετάδοση δεδομένων εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο (streaming video) ενώ η ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Liferay.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Περράκη, Κωνσταντίνα; Καπετανάκη, Ερατώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη προτύπων (templates) με σκοπό τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα αναλύονται πρότυπα μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστοχώρο ...