• Συμμετοχή του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Καρβελά, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξίου, Έλενα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός που τα λίπη εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης, το είδος της άσκησης που υποστηρίζoυν περισσότερο και ο τρόπος που είναι δυνατό όσοι ασχολούνται ...