• Τροφικές δηλητηριάσεις και νοσηλευτική μέριμνα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βασιλάκη, Σοφία; Ξαγοράρη, Σουλτάνα; Πετυχάκη, Μήνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Δαριβιανάκη, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Λέγοντας τροφικές δηλητηριάσεις εννοούμε τις παθήσεις (έχουν καταγραφεί περισσότερες από 250 διαφορετικές) που προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφών ή ποτών και οφείλονται σε βακτήρια, ιούς ή παράσιτα τα οποία ...