• Αστικό και ιδιωτικό πράσινο στο δήμο Ηγουμενίτσας. Προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Τζανή, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Δασκαλαντωνάκης, Μανόλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-10-2008
  Η εργασία αυτή αναφέρεται στο αστικό και ιδιωτικό πράσινο του δήμου Ηγουμενίτσας. Τα φυτά που αναφέρονται αποτελούν το πράσινο που κοσμεί την πόλη της Ηγουμενίτσας.
 • Ταρατσόκηποι: μια εναλλακτική πρόταση για δημιουργία πρασίνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καμπουράκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δασκαλαντωνάκης, Μανόλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία ο αναγνώστης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογική εξέλιξη του ταρατσόκηπου, την χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τη βελτίωση ...