• Η χρήση τεχνολογιών διαδικτύου σε ελληνικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μανινάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Φαφαλιός, Παύλος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-03
    Καθώς το διαδίκτυο αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, οι αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποιούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα παρατηρείται αύξηση στον αριθμό ...