• Σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος εξωσκελετικού επιπρόσθετου ρομποτικού δαχτύλου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Μπέκας, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-24
    Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ρο μποτικών διατάξεων, οι οποίες τοποθετούνται απευθείας επάνω στο σώμα του χρήστη και απο σκοπούν στην υποστήριξη της κίνησης του ...