• Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης δύο ναυτιλιακών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωστάκη, Μαρίνα-Ευριδίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-04-2011
  Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση και η σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων δύο Ανωνύμων Ναυτιλιακών Εταιρειών (ΑΝΕ) για τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις (έτη 2007-2009). Με τον όρο ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ...
 • Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης υγειονομικών υλικών νοσηλευτικών τμημάτων ενός νοσοκομείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαυρικίδη, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα εργασία έγινε αναφορά στίς δαπάνες της δημόσιας υγείας,σε ολές εκείνες τις βασικές έννοιες και δείκτες που μας βοηθούν στην σωστή οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας ,στην μεθοδολογία που θα πρέπει να ...
 • Ασφάλεια στο ίντερνετ των πραγμάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζουνάκος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-13
  Το Internet of Things αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι οι συσκευές του δικτύου θα μπορούν να γνωρίζουν και να συλλέγουν δεδομένα από τον κόσμο γύρω μας και στη συνέχεια θα μοιράζονται αυτά τα δεδομένα στο Ίντερνετ όπου μπορούν ...
 • Ασφαλής παρακολούθηση και διαχείριση έξυπνων αυτοκινήτων με χρήση ασύρματων αισθητήρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μανουσάκης, Στυλιανός; Ρουμπάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος; Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-11-2015
  Σήμερα ζούμε σε μια εποχή η οποία δοκιμάζεται καθημερινά από νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Σε αυτές τις τεχνολογικές προκλήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν πολλοί τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες με την ανάπτυξη δικτυών νέας ...
 • Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στην μετά ΟΝΕ εποχή σε σχέση με τις άλλες εμπορικές και λοιπές τράπεζες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαγρηγορίου, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-06-2010
  Τράπεζα ονομάζεται μια επιχείρηση, η οποία ασχολείται με χρηματικές και πιστωτικές συναλλαγές. Ανάλογα με το είδος της μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να χορηγεί δάνεια, να φυλάσσει και να διαχειρίζεται αξιόγραφα, να αναλαμβάνει ...
 • Οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντικά ζητήματα στην Κρήτη: Περίπτωση νέου αεροδρομίου Καστελίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαφείρης, Παναγιώτης; Λυρώνης, Ζαχαρίας; Τσιμπούκας, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-10-2013
  Κινητήριο μοχλό για την ελληνική οικονομία αποτελεί ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος με τις κατάλληλες ενέργειες μπορεί να ξαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ένας από τους βασικούς ...
 • Πως δημιουργείται χρήμα από τις εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα μέσα από μια στατιστική περιγραφή δεδομένων των τελευταίων ετών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρεδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2011
  Είναι γεγονός ότι την αιχμή του δόρατος της λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης» αποτελεί το ευρύτερο νομισματοπιστωτικό σύστημα το οποίο εξαπλούμενο σ’ όλες τις οικονομίες της υφηλίου, προσδίδει ανταγωνιστικότητα, ευελιξία και ...
 • Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου: μελέτη και αξιολόγηση ασφαλείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουτσοτόλιου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-12-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την μελέτη και την αξιολόγηση των δημοφιλέστερων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου με έμφαση στην ασφάλεια τους και θα συγκριθούν ως προς τις δυνατότητες ασφαλείας που προσφέρουν ...
 • Υποδομή δημοσίου κλειδιού (PKI) σε πλατφόρμα windows server 2008 R2.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοσμαδάκη, Μαρία; Μαραγκάκη, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φυσαράκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2013
  Η κρυπτογραφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιστήμης υπολογιστών και της ασφαλούς λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων τους.Αυτή η εργασία ασχολείται με την μελέτη διάφορων στοιχείων της κρυπτογραφίας ...