• Επιχειρηματικότητα και πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαλάτουλας, Νικόλαος; Χαραλαµποπούλου, Μαγδαληνή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-06-2012
  Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει το εναρκτήριο βήµα στην επιχειρηµατική κατάρτιση ανθρώπων που δεν είχαν την ευκαιρία να µαθητεύσουν τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων σε κάποιο εκπαιδευτικό φορέα, ωστόσο αντιλαµβάνονται τη ...
 • Νέες μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων: leasing and factoring.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βλάχος, Χρυσοβαλάντης; Καλιοντζάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-06-2012
  Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση της έννοιας και της χρησιμότητας του Leasing και του Factoring ως νέες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Leasing είναι μια σύμβαση, με βάση την οποία ο εκμισθωτής παραχωρεί ...
 • Οι διεθνείς τιμές των πετρελοειδών και πως επηρεάζουν τα αγροτικά προιόντα στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσίπη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Στην έρευνα αυτή εξετάζονται οι τιμές των πετρελαιοειδών και ειδικότερα του πετρελαίου, στη διεθνή αγορά και πως επηρεάζουν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεδομένου ότι η προσοχή ...