• Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες στην εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαρμαράς, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργακοπούλου, Ελευθερία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι το κύριο και πλέον αποδεκτό μέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήμης και αποτελούν μια κωδικό -ποιημένη μορφή λογιστικών αρχών και κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη σύνταξη και ...