• Έλεγχος και προγραμματισμός μικροϋπολογιστών Atmel.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαράκης, Γιάννης; Αλεβυζάκης, Αριστοτέλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο που λειτουργούν οι μικροελεγκτές, συγκεκριμένα ο μικροελεγκτής της Αtmel AT90S8515 της οικογένειας AVR επίσης να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ...
 • Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2009
  Είναι αυταπόδεικτο ότι οι σωστοί κλιματολογικές συνθήκες τόσο σε χώρους κατοικιών όσο και στους χώρους εργασίας και διασκέδασης είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας. Βασικό στόχος ενός σωστά ρυθμισμένου και αυτοματοποιημένου ...
 • Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού και συλλογή επεξεργασία δεδομένων με χρήση κάρτας Data Acquisition (labview).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ξειδιανάκης, Γιώργος; Χατζάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-06-2009
  Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η κατασκευή ενός πλήρους συστήματος μετεωρολογικού σταθμοί από το οποίο θα γίνεται λήψη και καταγραφή των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του Ηρακλείου. Για την επίτευξη του ...
 • Μελέτη και κατασκευή δικτυακού τόπου PLC με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουμουτσέας, Νικόλαος; Μιχαλακόπουλος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός δικτυακού τόπου PLC, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Η πρακτική εφαρμογή έλαβε χώρα στο 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου, όπου υπάρχει ένα υπόδειγμα ...
 • Μελέτη λειτουργίας αντλίας καυσίμων και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη πρατηρίου υγρών καυσίμων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μέξης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την μορφολογία, την μελέτη και την κατανόηση της λειτουργίας των αντλιών υγρών καυσίμου. Η επιλογή και η χρήση της αντλίας είναι άρρηκτα ...
 • Μελέτη συνθηκών θερμοκηπίου με χρήση PLC S7 200. Εφαρμογή σε θέρμανση, δροσισμό, υδρονέφωση, εξαερισμό, υδρολύπανση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλεμάκης, Ανδρέας; Κορακιανίτης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-10-2013
  Ο σκοπός της πτυχιακής μας είναι η μελέτη και η πειραματική διαδικασία μερικών αυτοματισμών σε θερμοκήπια. Εξειδικευμένα ασχοληθήκαμε με την εφαρμογή αυτοματισμών πάνω σε ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΔΡΟΣΙΣΜΟ,ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ,ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ. ...
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη φωτοβολταϊκή μονάδα ελεγχόμενης από ένα σερβομηχανισμό κίνησης για βέλτιστη αξιοποίηση της φωτεινής ενέργειας του ήλιου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετράκης, Πολυχρόνης; Σωτηρόπουλος, Τηλέμαχος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-03-2011
  Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που έχει σαν στόχο την κατασκευή ενός συστήματος που αφορά την παρακολούθηση του ήλιου και συλλογή ηλιακής ενέργειας ...
 • Τυποποιημένα υλικά ΔΕΗ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αυγενάκης, Σωκράτης; Μαρκάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καγιαμπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-01-2011
  Σκοπός της εργασίας είναι η απόκτηση γνώσεων πάνω στο ευρύ τομέα των τυποποιημένων υλικών που χρησιμοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.