• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μάρκου, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2008
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ο χρήστης της εφαρμογής είναι είτε υποψήφιος αγοραστής είτε υποψήφιος ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής δημοσκοπήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεράσης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-04-2011
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής διενέργειας δημοσκοπήσεων μέσω διαδικτύου, καθώς και της επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτών των δημοσκοπήσεων. ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης παραγγελιών πιτσαρίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοντόπουλος, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-10-2011
  Στις μέρες μας η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον εφικτή σχεδόν σε κάθε σπίτι. Αυτό επιτρέπει σε όλο και περισσότερους νέους χρήστες να επωφελούνται από τις νέες και συνεχόμενα αυξανόμενες υπηρεσίες που αυτό μπορεί να ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης προσωπικού και της αντίστοιχης βάσης δεδομένων που απαιτείται για την υποστήριξη της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σαρμής, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση λογισμικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια εταιρία για την διαχείριση του προσωπικού της. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαδικτυακή και να βασίζεται πάνω σε ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης σχέσεων με πελάτες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουμάσης, Ανδρέας; Καλογήρου; Άρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό επιχειρείν βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και άνθηση. Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας, βλέπουμε να δημιουργούνται συνεχώς ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς οι εταιρείες ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσιόκος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-02-2009
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής με αντικείμενο την μηχανογραφική υποστήριξη της λειτουργίας μιας εταιρίας ενοικιάσεων αυτοκινήτων η οποία έχει υποκαταστήματα σε 4 διαφορετικές ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φωτακοπούλου, Διονυσία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2011
  Σκοπός της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας δυναμικής σύγχρονης ιστοσελίδας, που θα ενσωμάτωνε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και ευκολίες τόσο για τον απλό χρήστη-επισκέπτη της ιστοσελίδας όσο και για τον ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης αποθηκών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαφέας, Χρήστος; Κακουράκης, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2009
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση λογισμικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μία εμπορική εταιρία για την (απλοποιημένη) διαχείριση των αποθηκών της. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαδικτυακή ...
 • Ανάπτυξη διαδικυακής εφαρμογής παρακολούθησης παραγωγικότητας παραγωγής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοκκώνης, Κωνσταντίνος; Κοντούλης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-04-2011
  Στην παρούσα εργασία αναπτύσσουμε μία εφαρμογή που βασίζεται πάνω σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Μέσο της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να τοποθετούν δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζονται και θα παράγονται πληροφορίες για ...
 • Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας συγκριτικής παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ανδρονίδης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-11-2009
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση δυναμικής ιστοσελίδας που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης προς τον χρήστη της ιστοσελίδας-ενδιαφερόμενο πελάτη, για ένα συγκεκριμένο σύνολο προϊόντων ή ...
 • Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση πορείας εργασιών σε μια ομάδα εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαφράγκος, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης εργασιών το οποίο θα διευκολύνει την ανάθεση και διαχείριση εργασιών σε μια ομάδα εργασίας - εταιρεία. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι μια στιβαρή ...
 • Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης ξενοδοχείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στρατήγης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-02-2009
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης ξενοδοχείου.Το σύστημα αυτό έχει ενδεικτικά τις παρακάτω δυνατότητες: 1. δείχνει την διαθεσιμότητα ...
 • Διαδικτυακή εφαργομή δανειστικης βιβλιοθηκης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Kομηνός, Νικόλαος; Καρύδης, Όθωνας
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2008
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην ανάλυση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης δανειστικής βιβλιοθήκης. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τόσο τις βασικές εργασίες που εκτελεί ένας βιβλιοθηκάριος, όσο και ...