• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων των εμπορικών επιχειρήσεων Βίκος Α.Ε. και Κονταράτου Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκη, Γεωργία; Σπανουδάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-11-2015
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει μια οικονομική μονάδα, καθώς και των μέσων που χρησιμοποιεί για την ανάλυση των καταστάσεων αυτών, δίνοντας έμφαση κυρίως ...
 • Ανάλυση πορείας ισολογισμών ξενοδοχειακού κλάδου: Η επίδραση της κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζόγλου, Αποστολία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-07-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία, εκπονείται στο πλαίσιο των λογιστικών αρχών και έχει ως αντικείμενο την μελέτη της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, έγινε ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικής θέσης των εταιρειών Πλαστικά Κρήτης και Πλαστικά Θράκης. Περίοδος μελέτης 2009-2013

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλούδη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-14
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης, δυο εκ των μεγαλύτερων εταιρειών της βιομηχανίας πλαστικών στην Ελλάδα, των Πλαστικών Κρήτης και των Πλαστικών Θράκης τα έτη 2009-2013. Για την ...
 • Διοικητική λογιστική σε ξενοδοχειακή μονάδα: μέλετη περίπτωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλιτζή, Γεωργία; Λαφιωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-01-2016
  Για να υπάρξει αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης, πρέπει να έχει ως βάση τη λογιστική ενημερότητα, τη σημασία της λογιστικής πληροφορίας και την κατάρτιση των στελεχών της διεύθυνσης οικονομικών της. Κάθε επιχείρηση, ...
 • Έμμεση φορολογία στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σμπυράκη, Αιμιλία; Τράκας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2015
  Ο φόρος αποτελεί αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, μέσο το όποιο θεωρείται μονομερές, δηλαδή μέσο που συνεπάγεται μόνο παροχή από τους ιδιωτικούς προς τους δημόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχη ...
 • Η επίδραση της οικονομικής κρίσης όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας (μελέτη περίπτωσης).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Στεφανίδης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2011
  Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες λόγο της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στη χώρα μας το 2008, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην αγορά γενικότερα, αλλά και στις επιχειρήσεις ειδικότερα. Ένας από τους κλάδους που δέχτηκε ...
 • Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην απεικόνιση του κόστους των εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αεράκης, Δημήτριος; Αυγουλάς, Νικόλαος; Ξυπάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2014
  Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας, είναι η συγκριτική ανάλυση της επίδρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην εμφάνιση του κόστους στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Κατά το διάστημα σύνταξης της πτυχιακής, οι ...
 • Η ιστορική εξέλιξη της κρίσης στον ξενοδοχειακό κλάδο και η επίδρασή της στα αποτελέσματα των ξενοδοχείων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φαρσάρης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2013
  Ο τουριστικός τομέας και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου από τα χρόνια ...
 • Ιατρικός και διατροφικός τουρισμός ως πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπαλωμενάκης, Αντώνιος; Balomenakis, Antonios; Πολέντα, Άννα; Σιμάκης, Σαράντης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-13
  Οι ειδικές και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, χρήζουν μελέτης και προσοχής, καθώς αποτελούν σημαντικούς τομείς της βιομηχανίας του τουρισμού και στηρίζουν ...
 • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναστασίου, Φωτεινή; Χατζοβούλου, Νεφέλη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2015
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, δεδομένου ότι έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια, και επιπρόσθετα αποτελεί μια βελτιστοποιημένη ...
 • Λογιστική ανάλυση και σύγκριση των ηγετών του κλάδου τσιμέντου στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δρακάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-08-2013
  Στην παρακάτω εργασία θα ασχοληθώ με δύο εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας. Οι δυο εταιρείες είναι ο ΤΙΤΑΝ και ο όμιλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Θα ανατρέξω στην Ιστορική τους αναδρομή και θα ...
 • Μελέτη περίπτωσης στην κοστολόγηση επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζωγραφάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-08-2014
  Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη περίπτωσης στην κοστολόγηση επιχείρησης. Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέχθηκε η ανώνυμη εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ με έδρα τη Σούδα του δήμου Χανίων. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία ...
 • Οικονομική κρίση και τουρισμός: συνέπειες οικονομικής κρίσης, πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης φαινομένου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαριβιανάκης, Αλέξανδρος; Μπορμπουδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2012
  Από τα κυρίαρχα θέματα στην επικαιρότητα τα τελευταία 3 χρόνια είναι, η γνωστή σε όλους, οικονομική κρίση, η οποία πλήττει την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα η κρίση ...
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηδάκης, Ευστάθιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2014
  Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων σε όλες τις επιχειρήσεις. Σ’ αυτά τα πληροφοριακά συστήματα καταγράφονται τεράστιες ...
 • Στρατηγική διοικητική λογιστική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπόλου, Ισμήνη; Ζέρβα, Νικολέτα; Χεκήμογλου, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2015
  Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται την έννοια της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια προκειμένου να αναλυθεί διεξοδικά η έννοια. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η ...
 • Τρόποι και πρακτικές χρηματοδότησης των ελληνικών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στην περίοδο της ύφεσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγγελάκη, Μαρία; Νασόπουλος, Γεώργιος; Βασιλειάδης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας ...
 • Φορολογική στρατηγική επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Λεωνίδας; Μοχιανάκης, Δημήτριος; Ψαρράς, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-01
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την φορολογική στρατηγική των επιχειρήσεων, σκοπός και στόχος της εργασίας ήταν να παρουσιάσουμε όσο πιο ρεαλιστικά και αντικειμενικά γίνεται, στοιχεία γενικά περί φορολογίας, ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας JUMBO AEBE με την βοήθεια αριθμοδεικτών για την περίοδο 2008 – 2013.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μακρή, Χριστιάννα; Πόγκα, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2015
  Στην παρούσα εργασία περιγράφεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει τη σύγχρονη ανάλυση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης που αποτελεί ηγέτη ενός κλάδου προκειμένου να γίνει κατανοητή η συμβολή ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του ομίλου Καράτζη και της εταιρείας Καράτζη Α.Ε. με τη βοήθεια αριθμοδεικτών για την περίοδο 2008-2015.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αμπαρτζάκης, Εμμανουήλ; Ψαλίδης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-04-25
  Σκοπός της εκπόνησης της παρούσας μελέτης είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου και της εταιρείας Καράτζη. Η ανάλυση πραγματοποιείται την περίοδο 2008-2015 επιδιώκοντας αφενός τη μελέτη ...