• Φορολογικές αλλαγές σε προσωπικές εταιρίες: Η μεταμνημονιακή εξέλιξη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βαρδάκης, Στυλιανός; Κωνσταντάκη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιάννης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2014
    Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία αναλύουμε τις φορολογικές αλλαγές σε προσωπικές εταιρείες πριν και μετά την οικονομική κρίση. Αναλύουμε λοιπόν, την Ομόρρυθμη Εταιρεία την Ετερόρρυθμη Εταιρεία και την Ατομική επιχείρηση. Σε ...