• Τρισδιάστατη μοντελοποίηση μινωϊκού ανακτόρου αρχαιολογικού χώρου Μαλίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γαλόπουλος, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2014
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου του μινωικού ανακτόρου στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, στη μορφή όπως σώζεται σήμερα και στην αναπαράστασή του όπως εικάζεται πως ήταν. Για ...