• Ανάπτυξη τρισδιάστατου διαδραστικού παιχνιδιού περιήγησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυριακίδου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η εργασία αυτή στοχεύει στην δημιουργία ένας τρισδιάστατου κόσμου αλληλεπίδρασης με ιδιότητες φυσικής (βαρύτητα, συγκρούσεις, τριβή κτλ) γραμμένο σε Java. Για να αναπτυχθεί μία τέτοιου είδους εφαρμογή εκτός από τον compiler ...
 • Δημιουργία portal online ταξιδιωτικών κρατήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Δημήτριος; Μπιλιράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2009
  Δημιουργία μίας JSP εφαρμογής, με τη βοήθεια της οποίας δίνουμε και παίρνουμε τιμές σε ένα JavaBean.Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για την αποστολή SOAP Messages, τα οποία επικοινωνούν με καθορισμένες Web Services,οι ...
 • Δημιουργία εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης συστημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηδάκης, Δημήτρης; Μπικουβάρης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-01-2011
  Η συγκεκριμένη πτυχιακη εργασία έχει ως θέμα της την ανάπτυξη ενός ολοκληρομένου online συστήματος διαχείρησης ξενοδοχείων, κρατήσεων, πωλήσεων και πληρωμών μεσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής χρησιμοποιόντας ...
 • Εξέταση και εφαρμογή της χρήσης τεχνολογίας ανοικτού κώδικα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηδάκη, Ουρανία-Βικτωρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-12-2009
  Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των Open Source τεχνολογιών μέσα από μία εφαρμογή διαχείρισης και ενημέρωσης σπουδαστών και φοιτητών του πανεπιστημίου Glamorgan, Wales, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ...
 • Τρισδιάστατη αναπαράσταση μιας πόλης και εικονική περιήγηση σε αυτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λελούδα, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Tα virtual reality 3D graphical environments είναι μορφές νέων τεχνολογιών που έχουν εισαχθεί με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της επιστήμης της πληροφορικής και έχουν απορροφηθεί και χρησιμοποιούνται δεόντως στην αγορά ...