• Μελέτη φυτικών ιστών με μεθόδους σύγχρονης μικροσκοπίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αδάμου, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρανέλλα, Ανθή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2011
  Η μελέτη αυτή έχει σα σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των διαφόρων τύπων μικροσκοπίων και μικροσκοπικών μεθόδων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τη πάροδο του χρόνου έτσι ώστε να είναι κατανοητό πότε μπορεί να ...