• Άριστη Φορολογία και αναδιανομή εισοδήματος στην Ελλάδα μετά την κρίση χρέους του 2009.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τσώλης, Σταύρος; Τασόπουλος, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2013
  Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει κατανοητή η γενική σημασία της κρίσης και να ερμηνευτεί με οικονομικούς όρους το μέγεθός της. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης, στατιστική ...
 • Αγορά παροχών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα απο το 2009 έως σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσουλάκη, Νίκη; Κωνσταντινίδης, Νικόλαος; Σακελλαρίου, Θεοφάνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εξέλιξη των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας. Επιπροσθέτως, αναλύεται η σημασία και η βαρύτητα των επιμέρους πηγών χρηματοδότησης του συστήματος, και ιδιαίτερα της φορολογίας, της ...
 • Αναδιάρθρωση παραγωγής σε περίοδο οικονομικής κρίσης: σύγκριση Ελλάδας-Ολλανδίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καραμπάτσης, Ευστάθιος; Σέργης, Ευάγγελος; Χατζηγιαννάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-28
  Σκοπός : Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της αναδιάρθρωσης της παραγωγής σε Ελλάδα και Ολλανδία την περίοδο 2010-2016, δεδομένης της οικονομικής κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Μεθοδολογία : Αναλύουμε θεωρητικά ...
 • Αναδιανομή εισοδήματος με έμφαση στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ιστορία και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουμαντατάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2011
  Στις μέρες μας, λόγω του ότι είμαστε και εν τω μέσω οικονομικής κρίσης, πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα δημοσιεύματα και οι αναφορές περί αναδιανομής του εισοδήματος, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πολλοί ...
 • Αναδιανομή εισοδήματος στην Ευρώπη μετά το κραχ του 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρινάκης, Χαρίδημος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-12-2013
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αναδιανομής εισοδήματος στην Ευρώπη μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Γίνεται μία παρουσίαση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης από την ημέρα εμφάνισης της μέχρι ...
 • Ανακατανομή του πλούτου σε περίοδο οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της Ελλάδας κατά την περίοδο 2010-2015.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γυφτέας, Παναγιώτης; Γραικιώτης, Νικόλαος; Φάρκωνας, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-11
  Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει τη χώρα μας εδώ και μια περίπου δεκαετία, έχει επιφέρει ποικίλες ανακατατάξεις και μεταρρυθμίσεις τόσο στην επιχειρηματική δράση και την καταναλωτική συμπεριφορά όσο και σε όλα τα ...
 • Ανακατομή εισοδήματος και πλούτου στην ευρωζώνη την περίοδο της κρίσης 2010-2016.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φραγκιαδάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-12
  Σκοπός μας είναι να περιγράψουμε την ανακατανομή και αναδιανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της κρίσης στην Ευρωζώνη. Η μεθοδολογία της προσέγγισής μας συνίσταται στην ανάλυση της σχετικής οικονομικής ...
 • Ανεπάρκεια δημοσιονομικής πολιτικής, κρίσεις και εταιρική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Θωμαΐδη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-27
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση απαντήσεων σχετικά με το πόσο επαρκής μπορεί να θεωρηθεί η άσκηση κυρίως δημοσιονομικής πολιτικής στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, με ποιον τρόπο όξυνε ακόμα περισσότερο ...
 • Ανοιχτή θέση πολυεθνικών σε κίνδυνο συναλλάγματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλαντζής, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2009
  Σε αυτή τη μελέτη σκοπεύω να αναλύσω τις εκφάνσεις του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. Γίνεται κατανοητό από τον αναγνώστη ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αρκετά περίπλοκο διότι το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται ...
 • Αξιολόγηση φορολογικών συστημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παναγιωτοπούλου, Νικολέτα; Αυγέρης, Ανδρέας; Κανδύλης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-09-2015
  Αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η αξιολόγηση των υπαρχόντων φορολογικών συστημάτων, η εμπειρική διερεύνηση και οι επίδρασης που ασκούν αυτά στην κοινωνία. Εφόσον πραγματοποιηθεί η ...
 • Απασχόληση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. μετά την κρίση του 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βουράκης, Χρήστος; Μπότης, Μιχάλης; Πανολιάσκος, Χρήστος; Πατελάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-09-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει τις αλλαγές στον τομέα της Απασχόλησης στην Ελλάδα αλλά Ε.Ε μετά την παγκόσμια κρίση έως σήμερα. Ως θέμα παρουσιάζετε πολύ ενδιαφέρον διότι η χωρά από το 2008 ...
 • Αποδοχές μελών διοίκησης, διευθυντικών στελεχών και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλομοίρης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στην εργασία αυτή εξετάζουμε κατά ποσό το μέγεθος της επιχείρησης, η ετησία απόδοση του ενεργητικού και η χρηματιστηριακή απόδοση επηρέασαν την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εν ...
 • Αριθμοδείκτες αποτελεσματικότητας της διαφήμισης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναστασάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-09-2014
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας CREAM A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφήμισης, για τα πρώτα τέσσερα έτη της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε (2008-2011). ...
 • Ατελής Ευρωζώνη σε κρίση από το 2008 και οι νέοι υπερεθνικοί θεσμοί.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωνσταντίνου, Γεωργία; Νικολάου, Νικολέτα; Συμιακού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την χρηματοοικονομική κρίση ,που διαδραματίζεται από το 2008 στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα, εντοπίζει το πρόβλημα που έχει επηρεάσει το τραπεζικό σύστημα. Η εργασία μας αυτή ...
 • Ατελής Ευρωζώνη σε κρίση από το 2008 και οι νέοι υπερεθνικοί θεσμοί.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωνσταντίνου, Γεωργία; Συμιακού, Μαρία; Νικολάου, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την χρηματοοικονομική κρίση ,που διαδραματίζεται από το 2008 στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα, εντοπίζει το πρόβλημα που έχει επηρεάσει το τραπεζικό σύστημα. Η εργασία μας αυτή ...
 • Ατομική και κοινωνική ευημερία σε περίοδο οικονομικής κρίσης: διακρατική σύγκριση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δρυγιαννάκη, Ισμήνη; Σπυριδάκη, Γεωργία; Τσαγκαράκης, Φρίξος-Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-14
  Ο αρχικός σκοπός της εργασίας μας είναι η θεωρητική ανάλυση της ευημερίας, των χρηματοοικονομικών κρίσεων, και της υγείας υπό το πρίσμα της ανεργίας. Στην συνέχεια επικεντρώνουμε την έρευνας μας στην εμπειρική ανάλυση ...
 • Δημόσιο χρέος σύμφωνα με το ΕΣΛ '95.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουτάντος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-09-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση των εθνικών λογαριασμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ΕΣΛ 95), τους οποίους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν και να ...
 • Δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης στην κρίση της ευρωζώνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζωγράφου, Πέρσα-Δέσποινα; Μητροπούλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-07
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ανάλυση και ο οικονομικός σχολιασμός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά στην ανάλυση και σύνθεση των οικονομικών σχέσεων που αφορούν στο βασικό ...
 • Δίδυμα ελλείμματα: εμπειρική διερεύνηση στην ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσαραγάκης, Ιωσήφ; Τσίγκου, Μαρία; Τσουρουπάκη, Μανωλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-25
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν επισταμένως τα δίδυμα ελλείμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση ...
 • Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος στις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σταυρίδη, Ευαγγελία; Τσιφάκης, Ευάγγελος; Ψυχαλή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2015
  Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει πλήξει τις χώρες της Ευρωζώνης και έχει προκαλέσει μεγάλες ανισότητες στις οικονομίες των χωρών που την απαρτίζουν. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η Διαδικασία Υπερβολικού ...