• Η εμπράγματη ασφάλεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πουγιουδής, Απόστολος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυράκη, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2012
  Η σημασία της εμπράγματης ασφάλειας είναι μεγάλη για την οικονομική ζωή. Η παροχή πίστωσης ή πίστης είναι τόσο διαδεδομένη στις συναλλαγές και ο ρόλος της στην οικονομική ανάπτυξη τόσο καθοριστικός, ώστε να μπορεί να ειπωθεί ...