• Ανώτατο ειδικό δικαστήριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καρασαρίδης, Χρυσόστομος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυράκη, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-11-2013
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της Ελλάδας. Αρχικά εξηγεί τον ορισμό του ΑΕΔ, σύμφωνα με τον οποίο, το ΑΕΔ είναι ένα ειδικό δικαστήριο και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνει, μεταξύ άλλων, ...
 • Διεθνής σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καλορμάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυράκη, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-08-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γνωρίσουμε σε πρώτη φάση τι είναι τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και με ποιο τρόπο εξασφαλίζονται και προστατεύονται. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για τον ορισμό των ...
 • Κυριότητα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοντογιάννη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυράκη, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-10-2013
  Στην εργασία αυτή, αφού πρώτα αναφέρουμε εισαγωγικά κάποιες έννοιες όσον αφορά το εμπράγματο δίκαιο και τα δικαιώματα , στην συνέχεια θα γίνει διεξοδική ανάλυση της κυριότητας για το περιεχόμενό της, τα είδη, τους περιορισμούς, ...
 • Σύγχρονες μορφές δουλείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Νταγκουνάκης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυράκη, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2013
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι η δουλεία και η κατάργηση της. Αρχικά η εργασία αναφέρεται στο τι είναι δουλεία και σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται και παρουσιάστηκε εντονότερα. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται ...