• Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις: ανάπτυξη και προοπτικές σε δυσμενές οικονομικές συνθήκες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Στάμου, Κατερίνα; Ζαχαριουδάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Στιβακτάκης, Αναστάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-10-2012
  Παρουσιάζονται συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις κάτω δυσμενές οικονομικές συνθήκες.Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των συστημάτων.