• Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Δ.Λ.Π. 38) - Άυλα περιουσιακά στοιχεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δοριάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-09
  Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι κανόνες διεθνούς παραδοχής και αναγνώρισης που περιγράφουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Ο ρόλος των άυλων ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κατσαράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
  Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου όπου μέσω της θεωρητικής αλλά και εμπειρικής διερεύνησης προσπαθεί να δείξει πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε τουριστικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαστρογιόγλου, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου σε τουριστικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού με έμφαση στα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία έχουν αποτελέσει εκτεταμένο αντικείμενο μελέτης ...
 • Η διάρθρωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένη εταιρία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σηφάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-22
  Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες κάθε επιχείρησης, επειδή αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αύξηση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και την εξασφάλιση της εγκυρότητας ...
 • Η ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και ο ρόλος των IFRS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λιονάκη, Αθήνα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
  Στις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο της ωραιοποίησης των Οικονομικών καταστάσεων έχει απασχολήσει έντονα τις ρυθμιστικές αρχές, τους επενδυτές και γενικότερα τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό ...