• Κατασκευή και μελέτη μαντόλας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Τζήκας, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2009
    Η μαντόλα ανήκει στα νυκτά έγχορδα όργανα. Θα αναφερθούμε στην ιστορική της εξέλιξη και στης διαφοροποιήσεις που έγιναν πάνω στο όργανο αυτό με το πέρασμα του χρόνου. Βασικό θέμα της εργασίας είναι ο τρόπος κατασκευής αυτού ...