• Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανικού μηχανισμού ασφάλισης θυρών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζορμπάς, Γεώργιος-Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2013
    Η θαλάσσια τεχνολογία σχετίζεται με την εξερεύνηση, την αξιοποίηση και την προστασία της θάλασσας και των φυσικών πόρων. Η θαλάσσια τεχνολογία απαιτεί την σύνθεση της τεχνογνωσίας που αναπτύχτηκε και αναπτύσσεται από τους ...