• Συνταξιοδότηση: Η οικονομική, κοινωνική, ψυχολογική και βιολογική επίδραση στην τρίτη ηλικία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Στρατηγοπούλου, Χρυσούλα; Τζελέπη, Γαρυφαλιά; Φραγκομιχάλη, Παναγιώτα
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαλίρη-Ανδρεάτου, Κατερίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-03-2011
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο περιγραφής, μελέτης και διερεύνησης τις επιδράσεις της συνταξιοδότησης στους κύριους τομείς ζωής της Τρίτης Ηλικίας, δηλαδή στον οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό- ...