• Ανάπτυξη GIS για την ερμηνεία των δορυφορικών θερμικών ανωμαλιών (TIR), ενδεχομένως παραγόμενες από επικείμενους σεισμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αργυρίου, Θανάσης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος; Tramutoli, Valerio
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τη φαινομενολογία, με βάση τις γεωθερμικές μετρήσεις της επιφάνειας της γης. Γι' αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση, που καλείται RAT που προτείνεται για τον καθορισμό των χώρο-χρονικώνθερμικών ...
 • Γεωφυσική διερεύνηση σε χώρο εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουνδουράκη, Καλλιόπη; Λούκας, Αγαθοκλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της παρούσης εργασίας ήτανε ο προσδιορισμός της καταλληλότητας του υπεδάφους, στην ευρύτερη περιοχή θεμελίωσης του αιολικού πάρκου στην Εύβοια. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η διερεύνηση του υπεδάφους με την εφαρμογή ...
 • Διηλεκτρική φασματοσκοπία σε δείγματα θαλάσσιων βράχων από τη βορειανατολική Σικελία και τον Κορινθιακό κόλπο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοτσικώρος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος; ., Τριαντής Δ.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2008
  Aυτή την πτυχιακή γίνεται διηλεκτρική φασματοσκοπία σε δείγματα θαλάσσιων βράχων από τη βορειανατολική Σικελία και τον Κορινθιακό κόλπο.
 • Μέθοδος Σεισμικής Διάθλασης Μικροθόρυβου (Nasw) για τον υπολογισμό εδαφικών παραμέτρων στο νομό Basilicata (Ιταλία) και σύγκριση με αποτελέσματα της μεθόδου HVSR. Σύγκριση διατάξεων 1-D vs 2-D της μεθόδου Nasw στην πόλη Senigallia (Ιταλία).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βιτσαράς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2008
  Η παρούσα εργασία αφορά στην Τεχνική Διάθλασης Μικροθόρυβου (Refraction Microtremor Technique). Μέσω αυτής της τεχνικής δίνεται η δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων (σημάτων) μικροθόρυβου, όπου απομονώνονται και ...
 • Μελέτη σεισμικής κίνησης από το υπόβαθρο στην επιφάνεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ένα από τα θαύματα που γεννά η Γη είναι αυτό της σεισμικής δόνησης. Μια σεισμική δόνηση μπορεί να τρομάξει και να κόψει την ανάσα σε κάθε άνθρωπο. Στην εργασία αυτή δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για το πως δημιουργούνται ...
 • Χρήση μεθόδου HVSR σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μωυσίδη, Μαργαρίτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή της μεθόδου HVSR, σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα η εκτίμηση της ενίσχυσης και της θεμελιώδους συχνότητας του εδάφους στον αρχαιολογικό χώρο ...