• Το αντίκτυπο των εφαρμογών ΙΤ στις σύγχρονες επιχειρήσεις και την μαζική προσαρμογή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παναγιωτόπουλος, Θρασύβουλος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-23
    Αυτή η πρακτική άσκηση εξετάζει την επιρροή και το αντίκτυπο των εφαρμογών ΙΤ στην μαζική προσαρμογή καθώς και τα διάφορα εργαλεία ΙΤ που χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν την μαζική προσαρμογή.