• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαγκαράκη, Χριστίνα; Τζελαϊδή, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-05-2009
  Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου» έγινε η ανάπτυξη του παρόντος έργου με όνομα Salon de Baute, έργο που έχει σκοπό να δώσει την ώθηση για την περεταίρω χρήση ...
 • Ανάπτυξη διαδραστικής ιστοσελίδας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στρατήγη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-09-2011
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας σε περιβάλλον joomla. Καταρχήν, μιλώντας για δυναμική ιστοσελίδα εννοούμε την ιστοσελίδα που δεν δημιουργείται στον υπολογιστή μας αλλά απευθείας στον WEB ...
 • Ανάπτυξη πολυμεσικής διαδραστική εφαρμογής για παιδιά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νίκας, Θωμάς; Βέρρου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-02-2011
  Το θεματικό αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη πολυμεσικής διαδραστικής εφαρμογής για παιδια γυμνασίου. Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Know-How» σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην καλύτερη εμπέδωση του ...
 • Ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργαλάς, Αθανάσιος; Παναγιωτάκης, Άγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία σκοπός μας είναι η διερεύνηση την καλύτερης δυνατής λύσης τόσο στο θεωρητικό όσο και τεχνολογικό κομμάτι, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός λογισμικού εφαρμογών ώστε ...
 • Δημιοργία εφαρμογής διαχείρισης καταστήματος video club.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπαλκούρας, Σωτήριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-11-2008
  Το θεματικό αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διαχείριση ηλεκτρονικού βίντεο κλαμπ. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής διαχείρισης ηλεκτρονικού βίντεο κλαμπ. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός στόχος ...
 • Δημιουργία εφαρμογής διαχείρησης πελατολογίου και αποθήκης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ποτηράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία σκοπό έχει δημιουργία και διαχείριση μίας βάσης δεδομένων (Data Base) στο διαδίκτυο (Internet) με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS), για τις ανάγκες μίας αποθήκης γενικού ...
 • Δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης των εκπαιδευτικών αιθουσών της ΣΤΕΦ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ανδριανάκη, Ολύβια; Παπαδοπετράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2008
  Σ’ αυτή την πτυχιακή εργασία σκοπός μας είναι η διερεύνηση της καλύτερης δυνατής λύσης τόσο στο θεωρητικό όσο και στο τεχνολογικό κομμάτι, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός λογισμικού εφαρμογών ...
 • Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης καταστήματος πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μουχρίτσα, Ζωή; Καβαζίδη, Μερόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2009
  Η διαδικτυακή επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν επιβάλει την ύπαρξη φυσικού χώρου. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας γλιτώνει το κομμάτι του κόστους που αφορά τη διατήρηση εγκαταστάσεων σε ένα ή περισσότερα μέρη της χώρας ή και του ...
 • Διαδικτυακό ηλεκτρονικό περιοδικό σε Joomla!

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδότου, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2011
  Το θεματικό αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διαχείριση ηλεκτρονικού δυναμικού περιοδικού. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής με την οποία θα γίνεται ...
 • Διαδυκτιακά μαθήματα γεωγραφίας Ε’ Δημοτικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Κυριάκος; Καρυδάκη, Φρόσω
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-09-2011
  Η αναφορά που ακολουθεί αποτελεί λεπτομερή καταγραφή των στόχων, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της πτυχιακής εργασίας των συντακτών και υποβάλλεται στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Α.Τ.Ε.Ι ...
 • Διαχείριση τεχνικών προβλημάτων εργαστηρίων πληροφορικής Ε.Π.Π.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλεξόπουλος, Γιώργος; Ζάλη, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-11-2008
  Το θέμα που ασχολείται η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά την ανάλυση, την σχεδίαση και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης τεχνικών προβλημάτων των εργαστηρίων του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ...
 • Εφαρμογή καταγραφής, ελέγχου, διατήρησης αποθήκης αναλωσίμων του Ε.Π.Π.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μοσχοπούλου, Βιολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2012
  Οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων ζητάνε ένα site το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς, έτσι ώστε να παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση προς τους επισκέπτες του. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι η επιλογή μεταξύ ενός στατικού ...
 • Καταχώριση στοιχείων και αξιολόγηση εκτάκτων εκπαιδευτικών του ΕΠΠ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Οικονομόπουλος, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια των αναγκών του τμήματος "Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων" Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, με σκοπό την εξομάλυνση της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης αιτήσεων και καταχώρησης ...