• Η πεταλούδα της Ρόδου Panaxia Quadripunctaria (Poda), Noctuidae, η αξιοποίησή της, τα προβλήματα και η αντιμετώπισή τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παναής, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η εργασία αυτή συντάχθηκε στον Δήμο Πεταλουδών Ρόδου, το έτος 2004 και διάρκεσε 6 μήνες (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2004). Ο γενικός σκοπός της εργασίας είναι να αναφερθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πεταλούδα της Ρόδου ...