• Μελέτη της μολυσματικότητας ιών σε φυτά τροποποιημένων μηχανισμών άμυνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πεπονάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκος, Νίκωνας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2013
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήσαμε την επίδραση της καταστολής διαφόρων πρωτεϊνών Dicer σε φυτά καπνού Nicotiana benthamiana, προσβεβλημένα από τρείς ιούς, τον ιό του πράσινου ποικολοχλωρωτικού μωσαϊκού της αγγουριάς ...