• Επενδύσεις και οικονομικές ευκαιρίες σε οικονομίας που βρίσκονται σε καταστάσεις πλήρους ύφεσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζιμπουκάκη, Μαριάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξυλούρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-05-2013
  Η διεθνής οικονομία έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης, μαζί της και η ελληνική.Η φάση της ύφεσης είναι το δεύτερο σημείο στροφής (turning points) μετά από τη κρίση. Είναι το κατώτατο σημείο στον οικονομικό κύκλο.Η οικονομία ...
 • Ο νόμος 3842/2010 εφαρμογή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα διαφορές με τον παλαιότερο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξυλούρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-12-2011
  Φόρος είναι η αναγκαστική συνεισφορά του πολίτη, η οποία έχει επιβληθεί από το κράτος και έχει έννοια συνεχής παροχής, γι’ αυτό και τον ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα έσοδα από φόρους στην ουσία χρησιμοποιούνται ...
 • Συγχωνεύσεις και εξαγωρές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θεοδώρου, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξυλούρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την εργασία είναι η Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) εταιριών. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να προσδιορίσουμε αρχικά και εν' συνεχεία να αξιολογήσουμε τους παράγοντες και ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, συνεχείς επενδύσεις και αποτίμηση αποδοτικότητας κεφαλαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπικάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξυλούρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα εξετάσουμε τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων με παράλληλη χρηματοοικονομική ανάλυση δύο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εργασία είναι χωρισμένη ...