• Ακουστική μελέτη μικρών δωματίων ακρόασης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Τσομάκου, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαχαριουδάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2009
  Στους μεγάλους χώρους τα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως από τις μεγάλες διαδρομές που διαγράφει το ηχητικό σήμα έως ότου φτάσει στο δέκτη - ακροατή και τις χρονικές καθυστερήσεις των ανακλώμενων ηχητικών κυμάτων. Το ...
 • Ακουστική μελέτη του χώρου παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και σύγκριση με αρχική μελέτη του θεάτρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ζαφειρίου, Χριστίνα; Κονιδάρη, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαχαριουδάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-18
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της ακουστικής συμπεριφοράς της αίθουσας παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μέσα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικά τόσο στην πλατεία, όσο και στα θεωρεία ...
 • Ασκομαντούρα: Κατασκευή, ακουστική ανάλυση και τεχνικές ηχογράφησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Πυλαρά, Ευαγγελία; Σταματιάδης, Βαλεντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαχαριουδάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-05
  Το θέμα πραγμάτευσης αυτής της εργασίας είναι το μουσικό όργανο Ασκομαντούρα και η μελέτη του στα πλαίσια της Οργανολογίας, της Ακουστικής και της Ηχογράφησης. Αρχικά, θα εξεταστεί η προέλευση του οργάνου και η ιστορική ...
 • Μελέτη για ηχητική εγκατάσταση προδιαγραφών κινηματογραφικής αίθουσας στον χώρο του αμφιθεάτρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Καπετάνογλου, Νικόλαος; Παγίδας, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φιτσανάκης, Μίνως; Ζαχαριουδάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-07-2008
  Ο χώρος του αμφιθεάτρου του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και ακουστικής χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς. Η κύρια υπηρεσία που προσφέρει είναι η στέγαση μαθημάτων και εξετάσεων του τμήματος, ...
 • Μελέτη και κατασκευή του μουσικού οργάνου "μπαγλαμάς".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Λαλιώτης, Αθανάσιος; Γεωργακάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαχαριουδάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-06-2015
  Η εργασία αυτή έχει να κάνει με την κατασκευή και μελέτη του μουσικού οργάνου ‘’μπαγλαμάς’’, το πώς κατασκευάζεται η σκάφη του οργάνου, τι ξύλο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, τους διάφορους υπολογισμούς που πρέπει να κάνουμε ...