• Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του εργαστηρίου μικροκυματικών επικοινωνιών και ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στράντζαλης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαούτης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-02-2009
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή της ιστοσελίδας του εργαστηρίου Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών. Η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε με την χρήση κώδικα ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή κατευθυντικών κεραιών για χρήση σε ασύρματα δίκτυα Wi-Fi.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρομμύδας, Μάνθος; Ραυτόπουλος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαούτης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2011
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή κατευθυντικών κεραιών για χρήση σε ασύρματα δίκτυα Wi-Fi. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε γενικά σε θέματα ασυρμάτων δικτύων, τρόπους μετάδοσης κτλ. ...
 • Το σταθερό WiMAX και η χρήση του σαν οπισθοζευκτικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βραμπάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαούτης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-09-2010
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα το σταθερό WiMAX και την χρήση του σαν οπισθοζευκτικό. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του WIMAX και αναλύεται ο τρόπος συμπεριφοράς του όταν είναι σταθερό. Παρουσιάζονται ...