• Η ένταξη των προσφύγων στην πόλη του Ηρακλείου: Μία ποιοτική προσέγγιση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αβαταγγέλου, Άννα; Καρέλλα, Αντιγόνη; Κουμπής, Γεώργιος; Λάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Πελεκίδου, Λίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
    Η παρούσα ερευνητική μελέτη εστιάζει στην άποψη των ειδικών και προσώπων –κλειδιά για τα ζητήματα ένταξης των προσφύγων που διαμένουν στην Πόλη του Ηρακλείου. Ειδικότερα γίνεται λόγος για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, ...