• Εικονογραφημένο λεξικό της Γλώσσα Α’, Β’, και Γ’ Δημοτικού με τη χρήση Adobe Flash.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αβραμίδου, Ελλάδα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-20
    Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών που προχωράει με αλματώδη βήματα, θα ήταν αναπόφευκτο να μην εισβάλει και στις σχολικές αίθουσες. Ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα ...