• Σακχαρώδης διαβήτης και εγκυμοσύνη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αβραμίδου, Ιωάννα; Γρηνάκη, Μαρία; Δαγρέ, Αλεξάνδρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ζαχαρίας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2010
    Το ερευνητικό κομμάτι της πτυχιακής εργασίας, αφορούσε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την μετέπειτα αποτύπωση των ερωτήσεων αυτών σε στατιστικούς πίνακες και ραβδογράμματα, καθώς και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, που ...