• Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζαφειράκης, Νίκος; Γαïτανάκης, Γιώργος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2009
    Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί δημιουργία ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Στο θεωρητικό μέρος θα αναφερθούμε γενικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο πρακτικό μέρος θα αναφερθούμε ...