• Προϋποθέσεις και κανόνες ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Τσερεβελάκη, Νικολέτα; Γαβαλάς, Νικόλας; Ζαπάντης, Αχιλλέας
    Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
    Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανάλυση του φορολογικού συστήματος που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Αρχικά γίνεται θεωρητική προσέγγιση της φορολογίας εν γένει (διάκριση των φόρων, τρόποι φορολογίας κτλ) και έπειτα εξειδικεύεται ...