• Προσδιορισμός έκθεσης από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σταθμών βάσης ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δανελλάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2011
    Η παρούσα εργασία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται σε αυτήν, έτσι ώστε να απευθύνεται τόσο σε έμπειρα άτομα πάνω σε θέματα διενέργειας μετρήσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων μετρήσεων, ...